Aktuality z obce Veľká Čalomija

 


 

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV VOLIEB


Voľby 2018 _

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania

na sobotu 10. novembra 2018

V našej obci budeme voliť starostu obce a  7 poslancov obecného zastupiteľstva.

Kandidátne listiny je možné odovzdať miestnej volebnej komisie do 11. septembra 2018 na obecnom úrade.


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV 

PRE VOĽBY DO

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA    (PDF)

A

PRE VOĽBY

STAROSTU OBCE    (PDF)

VO VEĽKEJ ČALOMIJI


Informácie pre voliča  v PDF

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


 

Plagát - komín 2018jpg_Page1Vykurovacia sezóna - článokjpg_Page1


Výzva na výkon jesennej deratizácie – (regulácia živočíšnych škodcov).

výzva na výkon jesennej deratizácie _- _ regulácia živočíšnych škodcovjpg_Page1

výzva na výkon jesennej deratizácie _- _ regulácia živočíšnych škodcovjpg_Page2
Veľká Čalomija

Mobil: +421 915807787

Telefón: +421 47 48 75 116

www.velkacalomija.sk

Powered by themekiller.com