Michal Nagy je starostom obce už štvrté volebné obdobie. Prvý krát bol za starostu obce zvolený v doplňujúcich voľbách v roku 2004, kde s výraznou prevahou zvíťazil nad protikandidátmi a druhý krát v komunálnych voľbách v roku 2006 kedy získal post starostu bez protikandidáta.

Narodil sa v roku 1956 vo Veľkej Čalomiji. Po skončení ZDŠ študoval na Strednej priemyslenej škole stavebnej v Lučenci. Po skončení školy pracoval v stavebnom priemysle , potom na ŠM Slovosivo Slovenské Ďarmoty ako technik a taktiež bol vedúcim v Slovenskom vodohospodárskom podniku.

Pán starosta je ženatý a má tri dospelé deti.

Powered by themekiller.com