Nagycsalomja az Ipoly mentén található. A jelenlegi vezetősége hathatós munkájának köszönhetően a községben érzékelhető fejlődés ment végbe.
Jelenlegi fontosabb teendőink közé tartoznak az általános iskola, a szolgáltatások háza, az egészségügyi rendelőközpont és a művelődési ház épületeinek felújítása, falumúzeum létrehozása, valamint bérlakások építése. Időszerű lenne az úthálózat rekonstrukciója, a szennyvízhálózat és a szennyvíztisztító telep felépítése, a belvíz elvezetését szolgáló infrastruktúra kiépítése; az osztályozotthulladék-gyűjtés biztosítása és az illegális szemétlerakatok felszámolása.
Foglalkozásszerkezet szempontjából a falu lakossága döntően mezőgazdasággal foglalkozik. Ez adódik egyrészt a község kitűnő természeti adottságaiból, másrészt az ipar térségbeli hiányából. Miután az állami részesedés az agrártermelésben mára már gyakorlatilag lenullázódott, a mezőgazdasági magánvállalkozók munkahelyteremtő szerepe felértékelődött.
Nagycsalomja jelenleg súlyos népesedési gondokkal küszködik: az utóbbi időben nyilvánvalóvá vált az elöregedés folyamata. A próbléma oka az alacsony születési arányszám mellett a fiatalok külföldre, illetve városokba költözése. Nem titkolt hosszú távú célunk a falu népességmegtartó erejének biztosítása lakásépítés és munkahelyteremtés révén. Valamint e cél elérése érdekében élni szeretnénk a község oktatási és egészségügyi központi helyzetéből adódó lehetőségek kihasználásával is.
A falu kutúrtörténeti hagyományokban bővelkedik. Ápolásukban és átmentésükben mindnyájan felelősek vagyunk.
A jövőben, mint a község polgármestere, továbbra is igyekezni fogok a polgárok érdekében közbenjárni – lehetőséget adni építkezésre, korszerűsítésre, munkahelyteremtésre és elhelyezkedésre.
Az ország uniós csatlakozásától mind gazdasági, mind pedig társadalmi előrelépést várunk falunk életében.
Végül őszintén kívánom, hogy a községünk iránt érdeklődők örömmel olvassák ezt a honlapot.

Pásztor Roman polgármester

Powered by themekiller.com