A Nagycsalomjai hősök emlékmüvének felújítása.

Megvalósult újra egy célunk. Az 1938-ban felépített I. világháborús hősök emlékművére rászorult egy komplett felújítás, amely tartalmazta az emlékmű letisztítását , újracsiszolását az előtte lévő tér és járdaburkolat kijavítását.
Ezáltal egy új, ápolt, szebb külsőt kapott. Így méltóképp leróhassuk kegyeletünket az elesett hősök emlékműve előtt. Hozzájárultunk a közös történelmi és kultúrális értékek a magyar és az európai identitás erősítéséhez. A kultúrális és történelmi értékek a nemzet közös örökségét képezik, melynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedék számára való megőrzése feladat számunkra. A hősök emlékműve előtti parkban áll gróf Esterházy János mártír domborműve – kinek emlékét méltóképp ápoljuk – aki az I. és II. világháború közti időszak egyetlen szlovákiai magyar politikusa volt, aki kiállt a magyarság és emberi mivoltja mellett, és még a mai napig sem volt rehabilitálva. A parkosítás és a járdák felújítása után méltó környezetet kapott a hősök szobra és az emléktábla is. Az emlékművek felújítása nagyban megemelték erkölcsi színvonalát a községünkben évente megrendezendő kegyeleti megemlékezéseknek. Az idén, március 11.-én koszorúzás és kis kultúprogram keretében róttuk le kegyeletünket gróf Esterházy János domborművénél, és a hősök emlékműve előtt a helyi polgári társaságok alapszervezeteivel egyetemben, mint a helyi Csemadok alapszervezettel és az MKP alapszervezetével együtt. Nemcsak a helyi szervezetek de a keresztény egyházak is részt vesznek az ilyen rendezvényeken.

A BGA Zrt. támogatása nélkül nem kerülhetett volna sor a projekt megvalósítására, ezért köszönettel és hálával tartozunk, hogy ilyen és ehez hasonló pályázatok jönnek létre.

2222222DSC_0268-768x1155DSC_0256-480x319DSC_0251

Powered by themekiller.com