Aktuality z obce Veľká Čalomija

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni (ďalej len „OR HaZZ“) Nás žiada o spoluprácu pri sprístupnení informácie o opatreniach počas vykurovacieho obdobia prostredníctvom obecného rozhlasu, na svojich webových stránkach resp. na vývesnej tabuli a poskytnutie uvedených informácií aj všetkým subjektom v Našej zriaďovacej pôsobnosti
—————————————————-
////////////////

!!! Na základe výskytu afrického moru ošípaných v našom okrese !!!

Vážení občania!
Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš týmto opätovne upozorňuje majiteľov psov , že podľa novely Zákona o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov majú od 1.9.2018 povinnosť označiť zviera na vlastné náklady implantovateľným mikročipom .
Následne bude pes zaevidovaný v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Ak vlastník psa nezabezpečí jeho trvalé označenie mikročipom, orgán veterinárnej správy mu uloží pokutu v zmysle zákona vo výške 50 eur.
Zároveň žiadame majiteľov psov, ktorým zvieratá uhynuli alebo sa stratili, aby túto udalosť nahlásili svojmu súkromnému veterinárnemu lekárovi .
Vláda Slovenskej republiky ukončuje núdzový stav na základe uznesenia vlády SR č. 206 zo dňa 14. mája 2021,
ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 na území Slovenskej republiky uplynutím 14. mája 2021.“
Mimoriadna situácia trvá naďalej.Tlačivo Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ v PDF

OZNÁMENIE : Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční nasledovne v PDFUznesenie Vlády SR č.160 zo dňa 17.3.2021 Opakovane predĺžený núdzový stav o 40 dní s účinnosťou od 20.3.2021. PDFUZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu
podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 587 z 30. septembra 2020 čítať ďalej – klik sem

Nariadenie registrácie chovu ošípaných 13.10.2020

——————————————————————————————————————–

  •    

Tlačová správa(TS) za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé tri mesiace sčítania.

____________________________________________________________________________

v prílohe Vám zasielam Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 587 a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva z 29.09.2020 a Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva z 30.09.2020. Tieto opatrenia sa nachádzajú v dole uvedených odkazoch.

Je potrebné, aby ste na internete otvorili stránku Úradu verejného zdravotníctva, kde sú ďalšie pokyny a opatrenia, ohľadne štátnych hraníc a podobne. V prípade ďalších pokynov Vás budeme informovať.

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenia_ruska_29_09.pdf https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________                                                                            

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

______________________________________________________________________________

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie prevádzky a hromadné podujatiaŠtvrtok, 17 September 2020 13:45Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – prevádzky a hromadné podujatia 16.9.  (pdf) 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hraniceŠtvrtok, 17 September 2020 10:40Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie hranice (pdf)

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) – POTREBNÉ INFORMÁCIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/_____________________________________________________

Dom Smútku tabula na projekt

Plagat Hont-Poiplie


skola inkluzii 


Veľká Čalomija

Mobil: +421 915807787

Telefón: +421 47 48 75 116

www.velkacalomija.sk

Powered by themekiller.com