Aktuality z obce Veľká Čalomija

LINK.: / od 23.12.2021/ MP3 Vianočný príhovor starostu obce a Vianočný program miestnej materskej škôlky.

Vianočný príhovor starostu obce

Milí občania našej obce.

Dovoľte mi, aby som na začiatku svojho príhovoru k Vám, trochu zaspomínal. Ešte pred pár desaťročiami príchod adventu a Vianoc bolo niečo tajomné a prekrásne. Toto obdobie nesprevádzali vysvietené mestá a dediny plné umelých farebne blikajúcich sa svetiel ako je to teraz po celom svete. Tento sviatok bol predovšetkým v duši človeka.  Svetlo sviečky na adventnom venci a vianočnom stromčeku vnášal  do domovov pokoru, pokoj a sviatočnú atmosféru.

Ale svet okolo nás sa zmenil a my tiež. Žiaľ, ozajstné ľudské hodnoty ako láska, česť, úcta k iným a spravodlivosť už nie sú dnes v móde, akosi sa vytratili v tomto uponáhľanom svete.  Veď mnohí z nás ani nevedia, čo im v živote naozaj chýba. Ľudia sa naháňajú za všetkým nepotrebným a tá skutočná hodnota je v každom z nás, obyčajná ľudská láska.

V každodennom živote je veľký chaos, čo sa v posledných dvoch rokoch ešte viac prejavuje, nakoľko celý svet zachvátil koronavírus. Prinieslo to veľa negatívneho do života ľudí. V domácnostiach, na pracoviskách, v školách a v neposlednom rade v zdravotníctve narobilo veľké problémy. V médiách počujeme len samé negatívne správy, ktoré doliehajú na nás a ľudia sú stále viac unavení z každodenných informácií.

V tomto predsviatočnom období každý z nás môže prejaviť lásku, súcit, alebo podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Je teraz čas aj na urovnanie starých sporov a nápravu nezrovnalostí v medziľudských vzťahoch.

Milí občania, dovoľte mi, aby som sa takto pred koncom roka poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili aj v tomto roku o zveľadenie našej obce. Ďakujem všetkým zamestnancom Obecného úradu, poslancom OZ, učiteľom v materskej a základnej škole, prevádzkam miestnych predajní, personálu zdravotného strediska, že aj v týchto ťažších podmienkach v každodennej práci  obstáli.

Prajem každému radostné a požehnané vianočné sviatky a želám si , aby sme sa v novom roku stretli všetci v zdraví.

     Teraz odovzdám slovo pani riaditeľke miestnej materskej školy a detičkám, ktorí Vám pripravili sviatočný kultúrny program.

 úctou, starosta obce     Roman Pásztor
—————————————————-
////////////////


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/_____________________________________________________

Dom Smútku tabula na projekt

Plagat Hont-Poiplie


skola inkluzii 


Veľká Čalomija

Mobil: +421 915807787

Telefón: +421 47 48 75 116

www.velkacalomija.sk

Powered by themekiller.com