03

Roman Pásztor je starostom obce Veľká Čalomija.

Za starostu obce bol zvolený v komunálnych voľbách v roku 2018, kde výraznou prevahou zvíťazil nad protikandidátmi.

Narodil sa v roku 1976 v Lučenci. Po skončení ZŠ študoval na SOUS ako elektrotechnik vo Veľkom Krtíši.

Po skončení školy pracoval vo výrobnom priemysle ako vedúci smeny a programátor automatizačnej techniky, potom ako informačný technik v ZŠI vo Veľkej Čalomijí.

 Pán starosta je ženatý a má dve deti.

Powered by themekiller.com