Pustý kostol


Tento kostol sa nachádza severne od dediny. Podľa archívnych údajov pochádza z tohto istého obdobia ako balocký a sečiansky, čiže z 11. storočia. Dokladom toho môžu byť aj pramene o existencii farnosti z roku 1070 – podľa toho by mal ku každej farnosti patriť aj kostol. Na základe týchto údajov bol kostol pravdepodobne postavený v 11. storočí počas panovania uhorského kráľa Ladislava Svätého. Nájazdy Tatarov v roku 1241 ho úplne zničili a na konci 14. storočia bol obnovený v gotickom slohu. V tomto kostole sa podľa údajov v obecnej kronike nachádzal veľký obraz na základe ktorého bol kostol zasvätený všechsvätým. Kostol bol používaný do marca roku 1868, kedy sa odlomila časť strechy. Od tohto obdobia sa bohoslužby konali v malom kostole pôvodne vybudovanom ako kaplnka. Zo stavby sa dodnes zachovala iba časť obvodového muriva z priečelia s trojuholníkovým štítom. Vstupný portál bol gotický s hruškovým profilom v ostení. Okolo kostola sa rozprestieral cintorín, ktorého náhrobné kamene sú zarastené burinou a bodliakmi.

Hrobka

Hrobka bola postavená pod pustým kostolom. Dala ju postaviť rodina Gašparovcov, po tom čo jeden člen rodiny urazil kráľa. Kráľ ho nepotrestal s tou podmienkou, že v okolí kostola postaví cirkevnú stavbu. Tou cirkevnou stavbou sa stala hrobka. Posledným, ktorý bol v hrobke pochovaný bol František Cseh.

Kaplnka

Kaplnka bola vybudovaná v roku 1845 a bola zasvätená Panne Márii.Túto kaplnku dala postaviť vdova po Jánovi Csehovi. Od roku 1868 až do r. 1911, kedy bol postavený nový kostol slúžila na bohoslužobné účely. Neskôr tu bola zriadená škola.

 

Kostol Panny Márie

Nový rímsko-katolícky kostol Panny Márie, secézny z roku 1911, stojí na mieste vtedajšej školy. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, v lodi rozšírená z oboch strán tromi kaplnkami. Hlavný oltár dal vyrobiť biskup Reiner. Lavice do kostola vyhotovil Antal Veki, stolár zo Šiah. Orgán je dielom Lipota Vegenšteina a jeho syna. Zvony zase vyhotovil Antal Novotni. Zvony a iné doplnky boli financované z príspevku rímskokatolíckych veriacich. Dva väčšie zvony – 362 kg a 180 kg odniesli v roku 1916 a boli použité na vojenské účely. Kostol bol vysvätený 15. 10. 1911. Roku 1937 ho vymaľoval rožňavský maliar Gyula Ádam za 8000 korún.

Evanjelický kostol


Tento kostol bol postavený v roku 1934 počas pôsobenia farára Viliama Ráaba vo farnosti Malá Čalomija. Je dielom českého staviteľa, ktorý pri jeho stavbe využil prvky z husitských stavieb. Je postavený bez konkrétneho stavebného slohu a zvnútra a zvonka je jednoduchý. V roku 1965 bolo rozhodnuté o jeho rekonštrukcii. Rekonštruovaný kostol bol vysvätený 18. 11. 1973 pri odchode farára Pavla Kubíka do dôchodku.

Powered by themekiller.com