PEČAŤ

Prvá pečať, na ktorej sa nachádzal pravdepodobne pôvodný znak Veľkej Čalomije nie je doteraz známy. Zo širších historicko-administratívnych súvislostí možno len predpokladať, že vznikol najneskôr v poslednej tretine 18.storočia. Z relatívne významnejšieho charakteru dediny v jej širšom okolí sa však nedá vylúčiť ani jeho skoršie objavenie. Zatiaľ máme k dispozícii iba odtlačok pečate odtlačenej typáriom vyrobeným roku 1852. V tejto dobe bola už heraldika v hlbokom úpadku. To sa v plnej miere prejavilo aj na novom, symbolmi preplnenom znaku umiestnenom v pečatnom poli. V jeho strede je zvislý obdĺžnik s veľkým strapcom hrozna, za ním vyčnieva poľnohospodárske náradie – hrable, kosa, vidly, cep, pod nim je zobrazený snop a pluh.

ERB

Erb obce vychádza zo spomínaného pečatného znaku. Pri zachovaní symbolizovania poľnohospodárstva a vinohradníctva, je do stredu modrého heraldického štítu umiestnený biely(strieborný) obdĺžnik, ktorý sa dá interpretovať ako obrus, či plachta, na ňom je červený strapec hrozna so zeleným listom, spoza neho prečnievajú na heraldickej pravej strane žlté(zlaté) hrable a kosa a na ľavej strane taktiež žlté trojzubé vidly a cep. Snop a pluh by boli v rámci erbu nadbytočné, čo by viedlo k celkovo nižšej kvalite erbu.

VLAJKA

V nadväznosti na usporiadanie heraldických tinktúr(farieb) obecné farby tvoria spolu bielo-žlto-červeno-modro-zelenú päťkombináciu. Takto bola podľa ustálených vexikologických zásad zostavená aj vlajka Veľkej Čalomije.

Powered by themekiller.com