Základná charakteristika ( 31.12.2005 )

Kód obce 516465
Názov okresu Veľký Krtíš
Názov kraja Banskobystrický
Štatút obce obec
PSČ 991 09
Telefónne smerové číslo 047
Prvá písomná zmienka o obci 1244
Nadmorská výška stredu obce v m 142
Celková výmera územia obce /m2/ 8 908 578
Hustota obyvateľstva na km2 68

Spádovosť obce ( 31.12.2005 )

Sídlo matričného úradu Veľká Čalomija
Sídlo pracoviska daňového úradu Veľký Krtíš
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Vinica
Sídlo okresného súdu Veľký Krtíš
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Modrý Kameň
Sídlo pracoviska obvodného úradu Veľký Krtíš
Sídlo  Územnej vojenskej správy Banská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Veľký Krtíš

Technická vybavenosť ( 31.12.2005 )

Pošta áno
Káblová televízia nie
Verejný vodovod áno
Verejná kanalizácia nie
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV nie
Rozvodná sieť plynu áno
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy Šahy
Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy – vzdialenosť v km 23

Demografia ( 31.12.2005 )

Počet obyvateľov k 31.12. spolu 606
muži 290
ženy 316
Predproduktívny vek ( 0-14 ) 70
Produktívny vek ( 15-54 ) ženy 174
Produktívny vek ( 15-54 ) muži 194
Poproduktívny vek ( 55+Ž, 60+M ) spolu 168
Celkový prírastok (úbytok) -11

 

Šport ( 31.12.2005 )

Kúpalisko umelé alebo prírodné nie
Telocvičňa áno
Ihrisko pre futbal áno

Kultúra ( 31.12.2005 )

Knižnica áno
Videopožičovňa a DVD požičovňa nie
Kino stále nie

Zdravotníctvo ( 31.12.2005 )

Lekáreň áno
Ambulancia praktického lekára pre dospelých áno
Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast áno
Ambulancia praktického lekára stomatológa áno
Ambulancia praktického lekára gynekológa áno

 

Životné prostredie ( 31.12.2005 )

Skládka komunálneho odpadu nie
Množstvo komunálneho odpadu v tonách 72,0
Využívaný komunálny odpad v tonách 12,0
Zneškodňovaný komunálny odpad v tonách 57,0

Vybrané služby ( 31.12.2005 )

Predajňa potravinárskeho tovaru áno
Predajňa zmiešaného tovaru nie
Pohostinské odbytové stredisko áno
Predajňa nepotravinárskeho tovaru áno
Predajňa pohonných látok nie
Zariadenie pre údržbu a opravu motorových vozidiel nie
Predajňa súčiastok a príslušenstva pre motorové vozidlá nie
Hotel nie
Penzión ***až * nie
Turistická ubytovňa **,* nie
Chatová osada ***až * nie
Kemping **** až * nie
Ostatné hromadné ubytovacie zariadenia nie
Komerčná poisťovňa nie
Komerčná banka nie
Bankomat nie

 

Vybrané výsledky zo sčítania…

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001
Obyvateľstvo spolu – počet 682 626
muži – počet 328 327
ženy – počet 254 327
Bývajúce obyvateľstvo podľa národností:

Slovenská %

 

26.54

 

33,39

Maďarská % 73,02 65,97
Rómska % 0,00 0,00
Rusínska % 0,00 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,29 0,32
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00
Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:

Rímskokatolícke %

 

81,82

 

86,10

Evanjelické % 11,29 9,27
Gréckokatolícké % 0,00 0,00
Pravoslávne % 0,00 0,00
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 3.08 2.27
Ostatné % 0,29 0,00
Nezistené % 3,52 1,12
Osoby ekonomicky aktívna spolu 303
muži 147
ženy 156
Pracujúci spolu 205
muži 108
ženy 97
Nezamestnaný spolu 89
muži 39
ženy 50
Domy spolu 222 227
Trvale obývané domy spolu 199 180

Powered by themekiller.com