Mapové aplikácie:

ZBGIS, CLEERIO, WEB GIS,


1. ZBGIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý tvorí a zabezpečuje Úrad geodézie kartografie a katastra SR na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.
ZBGIS® je priestorovou objektovo orientovanou bázou údajov, ktorá je referenčným základom národnej infraštruktúry priestorových informácií.


2. MAPS CLEERIO.SK

Mapová aplikácia Cleerio je online aplikácia pre jednoduchú evidenciu a správu majetku. Na jednom mieste prepája názornosť a prehľadnosť máp s efektivitou informačného systému. Pokiaľ ešte nemáte svoju mapovú aplikáciu, vyskúšajte si ju na try.cleerio.com/sk/.


3. GEODETICCA WEB GIS 

WebGIS, informačné systémy, letecká fotogrametria, 3D laserové skenovanie, 3D a 2D grafika, inžinierska a priemyselná geodézia, kataster nehnuteľností, kompletné majetkoprávne služby

Odsek 

Powered by themekiller.com