Pár sor múltunk iskoláiról Pölhös Kálmán emlékei alapján

Nagycsalomján két magyar elemi népiskola volt. Az iskola igazgatója, kántortanító Rábay Béla és Steffel Katalin, tanárnő.

1937-től Maszarovics László volt az iskola igazgatója és kántortanítója.

1946-47-ben a magyar iskola megszűnt a falunkban, majd 1950-ben újból megnyílt, mégpedig Benkő Gyula iskolaigazgató és tanár, valamint Varga Sándor tanár úr vezetésével.

1952-től Bede Zoltán az igazgató, Keresztes Lajos tanító. Őket követte Cseri Béla igazgató, Kis László, Réch Sándor.

1928-ban egy harmadik kisebbségi szlovák iskola létesült. Gazsó Dezső volt a tanára, aki 1906-ban született Poltáron, tanulmányait Besztercebányán végezte, perfekt beszélt magyarul is. 1932. október 12-ig szlovák iskola Fábián Mihály házában, október 12-től pedig Holcer Ondrás házában volt. Kezdetben 14, majd később 26 tanulója volt.

Szlovák tanárok voltak: Javor Pál igazgató, Girovszky Pál, Kajánek Ferenc, Górász Zoltán Ernő.

Falunk szülöttei, akik szintén tanítók voltak: Kúkel János, Vincze Teréz, Pölhös Miklós, Varga Erzsébet, Pölhös Imre, Dénes Sándor, Maszarovics Piroska és Gyula, akik nem itt születtek, de sok évig itt laktak.

Powered by themekiller.com